Instruktážní stránka
pro jednoduchý pravoslavný bohoslužebný zpěv

Bohoslužebný zpěvník - noty a nahrávky

Na této stránce najdete přístup k instruktážním nahrávkám určeným pro nácvik jednoduchého bohoslužebného zpěvu.

Při výběru jsme se snažili, aby se nejednalo lacině líbivé písničkové melodie, které pod západním vlivem místy pronikly do oficiálních pravoslavných zpěvníků (obichodů), ale volili jsme melodie, které nestrhávají pozornost na sebe a umožňují lidskému duchu soustředit se v modlitebním rozpoložení nitra. Tomu nejlépe vyhovují staroruské či byzantské zpěvy. U nás roušířené jednoduché Gorazdovy nápěvy sice navazují na ruský „obichod“, ale právě díky onomu zjednodušení (pokud se zpívají bez spěchu, čistě, způsobem a s výrazem takovým, aby navozovaly klid v duši) nejsou z hlediska pravoslavné spirituality vůbec špatné. (Oproti tomu některé ruské moderní „liturgické“ skladby od slavných skladatelů /18. - 20. stol./ patří na koncert, nikoliv do bohoslužby. Prof. Alexij Osipov otevřeně konstatuje, že tento druh „liturgické“ hudby brání modlitbě.)
Zpěvník Božské liturgie

Instruktážní jednohlasé nahrávky liturgického zpěvu

Notace k nahranému zpěvu je částečně na www.download.pravoslavi.cz

Další varianty zpěvu zde uvedených hymnů - kompletní várka pořízených nahrávek (český i církevně-slovanský zpěv):

Antifony, liturgické hymny, prokimeny, tropary a všechny další nápěvy používané v Gorazdově sborníku (připojeny i některé rusínské a staroruské nápěvy).

Seznam všech pořízených nahrávek z této skupiny je tady (obsahuje přístup k hudebním souborům ve formátu MP3). Přehled je průběžně aktualizován a doplňován o další pořízené nahrávky.
ANGELÁR

Instruktážní zpěvy pro český liturgický zpěvníček „Angelár“

„Angelár“ je brožura obsahující plný český postup svaté liturgie doprovozený příslušnými notacemi.

Speciálně pro Angelár byly připraveny zatím jen níže uvedené nahrávky. Ostatní zpěvy je možno najít a poslechnout ve starší verzi zde.
PDF s celou knížkou zpěvníku Angelár je ke stažení zde.

1. antifona: „Dobrořeč, duše má Hospodinu...“ (Zkrácená verze)
angelar-antif1-dobrorec-duse-ma.mp3

2. antifona: „Chval, duše má, Hospodina...“ a „Jednorozený Synu...“
angelar-antif2-chval-duse-jednorozeny-synu.mp3
Zvýšená kvalita: angelar-antif2-chval-duse-jednorozeny-synu-vbr200.mp3

Blahoslavenství
021_Blahoslavenstvi_cesky_starorusky_napev.mp3

„Pojďte, pokloňme se...“ (Nedělní)
angelar-pojdte-poklonme-se-nedelni.mp3
Živá nahrávka

„Pojďte, pokloňme se...“ (Bohorodičný)
angelar-pojdte-poklonme-se-bohorodici.mp3

„Pojďte, pokloňme se...“ (Všednodenní)
angelar-pojdte-poklonme-se-svatym.mp3

Následují tropary a kondaky - nedělní a svatým. Melodie se berou podle nedělních troparů a kondaků (viz nahrávky zde)

Cherubínská píseň
063_Cherubinska_pisen_Starorusky_napev_cz.mp3

Viděli jsme světlo pravé...
andelar-videli-jsme-svetlo-prave.mp3
Živá nahrávka: videli-jsme-svetlo-prave-ji-12-10-28.mp3
Živá nahrávka: videli-jsme-svetlo-prave-ji-12-09-23.mp3

Ať naplněna jsou ústa naše...
angelar-at-naplnena-jsou-usta-nase.mp3
Živá nahrávka: at-naplnena-jsou-usta-ji-12-10-28.mp3
Živá nahrávka: at-naplnena-jsou-usta-ji-12-09-23.mp3

Budiž jméno Hospodinovo blahosloveno...
Živá nahrávka: budiz-jmeno-hospodinovo-ji-12-10-28.mp3


Verze některých souborů v nižší kvalitě (menší velikost souborů pro pomalý internet)

1. antifona: „Dobrořeč, duše má Hospodinu...“ (Zkrácená verze)
angelar-antif1-dobrorec-duse-ma-s22vbr60.mp3

2. antifona: „Chval, duše má Hospodina...“ a „Jednorozený Synu...“
angelar-antif2-chval-duse-jednorozeny-synu-s22vbr60.mp3

„Pojďte, pokloňme se...“ (Nedělní):
angelar-pojdte-poklonme-se-nedelni-s22vbr60.mp3

„Pojďte, pokloňme se...“ (Bohorodičný)
angelar-pojdte-poklonme-se-bohorodici-s22vbr60.mp3

„Pojďte, pokloňme se...“ (Všednodenní)
angelar-pojdte-poklonme-se-svatym-s22vbr60.mp3

Viděli jsme světlo pravé...
andelar-videli-jsme-svetlo-prave-s22-vbr60.mp3

Ať naplněna jsou ústa naše...
angelar-at-naplnena-jsou-usta-nase-s22-vbr60.mp3
Církevně-slovanský liturgický zpěv

V některých českých farnostech je zvykem část liturgie zpívat církevně-slovansky

V tomto oddílu uvedíme intruktážní náhrávky k některým liturgickým hymnům, k nimž jsou pořízeny i kvalitně vysázené notace (ke stažení přímo u jednotlivých písní v PDF)

Jedná se o starobylé (byzantské či staroruské) nápěvy (výjimkou je níže uvedená Cherubínská píseň z r. 1903). Nejsou příliš složité ani hlasově náročné, ale zároveň některé z nich už nepatří mezi nejjednodušší. Mohou si je dobře osvojit i neprofesionální zpěváci, leč někdy to vyžaduje více úsilí a času pro nácvik.

Sešit s notacemi a instruktážními nahrávkami:

Velká ektenie (byzantská)

PDF s notací: makedon-eleusa-ektenie.pdf
Instruktážní náhrávka: eleusa_01-ektenie.mp3

1. a 2. antifona: „Blagoslovi, duše mojá Gospoda...“ a „Jedinoródnyj Sýně...“ (Starobylý „znamenný“ nápěv)

PDF s notacemi 1. a 2. antifony: antifony-znam.pdf
Instruktážní náhrávka: antifona-csl-Sofie.mp3

3. antifona - blaženstva: „Vo cárstvii tvojém...“

PDF s notací: Blazenstvi-csl-znamenny.pdf
Instruktážní náhrávka: valaam_08-blazenstvi.mp3

Nedělní „Priidíte, poklónim sja...“

PDF s notací: pojdte-CSL-nedelni.pdf
Stará instruktážní náhrávka (viz první várku instruktážních nahrávek z dvojcédéčka): 024_Priidite_Znamenny_razpev_ z_TSL.mp3
Instruktážní náhrávka (Valaam, všednodenní verze; malé odchylky od notace): valaam_09-pojdte-vsednoden.mp3
Instruktážní náhrávka (živá nahrávka; v souladu s notací): priidite-poklonimsja-nedelni2012-02-12.mp3

Trisvjatoje: „Svjatýj Bóže, svjatýj Krépkij...“

PDF s notací: trisagion.pdf
Stará instruktážní náhrávka (viz první várku instruktážních nahrávek z dvojcédéčka): 038_Trisagion_Znamenny_razpev_z_TSL.mp3
Instruktážní náhrávka (živá nahrávka; v souladu s notací): trisagion-CSL-2012-02-12.mp3
Cherubínská píseň (z r. 1903)

PDF s notací: cherubikon1903.pdf
Stará instruktážní náhrávka (viz první várku instruktážních nahrávek z dvojcédéčka): 064_Cherubinska_pisen_Napev_Andrejevskeho_skitu.mp3
Instruktážní náhrávka (živě při liturgii): cherubikon1903-CSL-obec-casti.mp3

Milosť mira (eucharistický kánon; od Trubačeva, valámský nápěv)

PDF s notací: milost-mira_trubachev.pdf
Instruktážní náhrávka (video; 97M!): milost-mira_euchar-kan_trubachev_valaam.mp4

„Dostójno jesť jako voistinu“ - Valám (byzantský nápěv)

PDF s notací: Dostojno-Valaam.pdf
Instruktážní náhrávka (Valaam, Severní Athos): valam-11-dostojno-jest.mp3

„Dostójno jesť jako voistinu“ - Makedonie (monastýr Eleusa)

PDF s notací: Dostojno-Makedon.pdf
Instruktážní náhrávka (Eleusa): eleusa_10-dostojn-jest.mp3

Tělo Christóvo priimíte (gruzínský nápěv)

PDF s notací: telo-xristovo-gruz.pdf
Instruktážní náhrávka (živá nahrávka; v souladu s notací): telo-christovo-priimite-gruz_2012-02-26.mp3

Vzbrannoj Voevode

PDF s notací: vzbran-voevode.pdf
Starší instruktážní náhrávka: 110_Vzbranoj_vojevode_znamenny_razpev.mp3
Nahrávky pro nácvik večerní bohoslužby

Instruktážní dvouhlasá nahrávka

Notace k těmto a dalším zpěvům je na www.download.pravoslavi.cz

Instruktážní nahrávka českého zpěvu k večerní bohoslužbě (neproměnné hymny) v MP3:

Ke každému MP3 souboru je připojen odkaz na příslušný notový PDF soubor.

Lepší kvalita zvuku (a stereo) - pro rychlejší připojení: tudy
Nižší kvalita zvuku (a mono) - pro pomalé připojení k internetu: tamtudy
Pro nácvik českého zpěvu liturgie předem posvěcených Darů

Notace k těmto a dalším zpěvům je na download.pravoslavi.cz. Také jsou tyto noty součástí brožurky „GREGORIAN - zpěvník liturgie předem posvěcených Darů (pro žalmistu a zpěv)“ (tamtéž ke stažení v kapitole „Triod postní“)

Instruktážní nahrávky:

Nechť vznáší se modlitba moje jako kadidlo před tebou...
Počeštěno. Dle starobylé melodie; originál je s církevně-slovanským textem.

Česká notace necht-vznasi-se-modlitba-moje.pdf
Nahrávka nazpívaná nižším hlasem: Necht-vznasi-se-modlitba-v1.mp3
Varianta téhož nápěvu zpívaná vyšším hlasem: Necht-vznasi-se-modlitba-v2.mp3

Nyní mocnosti nebeské (česky)
Dle starobylé melodie; originál je s církevně-slovanským textem. První část hymnu se zpívá při liturgii předem posvěcených Darů před velkým vchodem a druhá část po velkém vchodu (samotný velký vchod se při této liturgii děje v tichu a mlčení).

Česká notace nyni-mocnosti-nebeske.pdf
Nahrávka první části hymnu: Nyni-mocnosti-nebeske.mp3
Druhá část hymnu: Nyni-mocnosti_s-virou.mp3

Hymny nazpívala Dana Dubová - Budínová.
Písně

Píseň ke sv. Gorazdovi II.: Shlédni s výsosti

(Nazpíval sbor pražské pravoslavné katedrály a v druhé verzi trio z pravoslavné farnosti v Mariánských Lázáních)

Notace k této písni je zde Shledni-s-vysosti.jpg
A také je na www.download.pravoslavi.cz

Nahrávka verze 1.:
Gorazd-Shledni s vysosti-pisen-Praha.mp4 (910 K; video)

Nahrávka verze 2.:
Gorazd-Shledni s vysosti-pisen-M-Lazne.mp4 (910 K; video

Píseň ke sv. knížeti Rostislavovi: Svatý kníže Rostislave...

()

Notace k této písni je zde je součástí brožury se službou sv. Rostislavovi zde: www.download.pravoslavi.cz


()
Další

Tropar svatému Kříži: „Spasiž, Pane, lid svůj...“ (Nazpívala Dana Dubová - Budínová. Byzantský nápěv; české znění. Instruktážní nahrávka byla kvůli snadnějšímu osvojení melodie nazpívána pomalejším tempem; při bohoslužbě se tropar zpívá o něco rychleji.)
Spasiz-Pane-tropar-krizi-byz.mp3 (910 K; VBR 145-185 kbps)

Samotný notový list v PDF je na www.download.pravoslavi.cz/.
Hledáte-li materiály k samizdatově vydaným instruktážním dvěma hudebním CD, tak jak byly vydány, najdete je zde (PDF s obálkou na CD a nahrávky v MP3).Hlavní stránka serveru „Pravoslaví.cz“    DOWNLOAD. Stránka se soubory ke stažení.