Instruktážní zpěv
ke svaté liturgii
(a některé proměnlivé
složky večerní bohoslužby)

Poslední doplňky a úpravy provedeny: 3.10.2006

Zde jsou k dispozici všechny doposavad pořízené instruktážní nahrávky ve formátu MP3

Obsah:

Obsah instruktážního dvoj-CD z r. 2005

Oddíl I.: velká ektenie

Oddíl II.: antifona 1. a 2. - sváteční i všednodenní

Oddíl III.: antifona 3. - sváteční (blahoslavenství) i všednodenní

Oddíl IV.: "Pojďte, pokloňme se..." (samostatně)

Oddíl V.: Tropary nedělní (včetně "Pojďte, pokloňme se...")

Závěrečný kondak (po troparech; na 6. hlas GS)

Oddíl VI.: Trojsvatá píseň

Oddíl VII.

A) Prokimeny nedělní

B) Prokimeny ve všední den a svatým

Oddíl VIII.

A) Vroucí ektenie

B) Zádušní ektenie

Oddíl IX.: Cherubínská píseň

Oddíl X.: Eucharistiský kánon ("Milost pokoje...")

A) Český - sestavený z nápěvů GS

B) Církevně-slovansky (staroslověnsky)

Oddíl XI.: Jest vpravdě důstojno (Dostojno jesť)

Oddíl XII.: prosebná ektenie

Oddíl XIII.: Otče náš

Oddíl XIV.: svaté přijímání ("Jeden svatý..." a zpěv k přijímání)

Oddíl XV.: závěr Božské liturgie

Večerní bohoslužba

Dogmatiky (na stichirové nápěvy GS); opravený překlad:

Notace

Dogmatiky (na stichirové nápěvy GS); ve znění dle GS:

Doplňky

Vysvětlivky:
GS = Gorazdův Sborník (tj. znění či nápěvy dle notace uvedené v "Lidovém sborníku modliteb a zpěvů pravoslavné církve")
TSL = Trojicko-sergijevská lávra (tj. nápěvy /tzv. znamenné/ dle staroruské praxe udržované v Trojickém chrámu Lávry)

cz = počeštěno
Další zpěvní instruktáž
Instruktážní nahrávka zpěvu k večerní bohoslužbě (neproměnné hymny) v MP3:

Lepší kvalita zvuku (a stereo) - pro rychlejší připojení: tudy
Nižší kvalita zvuku (a mono) - pro pomalé připojení k internetu: tamtudy
Zpět na rozcestník instruktážních nahrávek